Historia szkoły

Historia Gimnazjum nr 3 rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej szkolnictwa w wyniku, których powstały trzyletnie gimnazja, po sześcioletniej szkole podstawowej.

W wyniku reformy szkolnictwa, dnia 1 września 1999 roku powołano do życia Gimnazjum nr 4, które wraz z już istniejącym w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 IV Liceum Ogólnokształcącym stworzyło Zespół Szkół nr 3. Szkołę Podstawową nr 7 im. Królowej Jadwigi, która dotychczas wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przeniesiono do nowego budynku przy ul. Poprzecznej.

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 3 od 1996 roku pełniła mgr Joanna Pełszyk, natomiast wicedyrektorem ds. Gimnazjum została mgr Henryka Duda.

1 września 2003 roku decyzją Rady Miejskiej nastąpiła zmiana numeracji szkół w wyniku, której Gimnazjum nr 4 stało się Gimnazjum nr 3 a IV LO stało się III Liceum Ogólnokształcącym.

W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy do II edycji ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" ogłoszonej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Europejskiej pod patronatem ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W efekcie wzmożonych działań mających na celu podwyższenie jakości pracy szkoły dnia 1 października 2004 roku Gimnazjum nr 3 otrzymało certyfikat przyznający mu tytuł "Szkoły z klasą".

W tym samym roku szkolnym zostały podjęte działania zmierzające do wyboru patrona szkoły. Dzięki przychylności władz miasta, staraniom i zaangażowaniu dyrekcji Zespołu Szkół nr 3, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów, już 22 kwietnia 2006 roku w liturgiczną rocznicę śmierci Ojca Świętego, nasza szkoła przyjęła imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Pamiątką tego wydarzenia jest piękny, smukły dąb rosnący przed naszą szkołą, który uczniowie zasadzili w tym pamiętnym dniu.

W sierpniu 2009 roku odeszła na emeryturę mgr Joanna Pełszyk, która od wielu lat pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 3.

Od 1 września roku szkolnego 2009/2010 stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 3 objęła mgr Henryka Duda, natomiast obowiązki wicedyrektora ds. Gimnazjum przejęła mgr Aneta Bednarska.

Obecnie w dwunastu oddziałach naszej szkoły uczy się 350 uczniów pod kierunkiem 34 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wśród których jest liczna grupa posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rok szkolny 2009/2010 był dla nas szczególny, gdyż obchodziliśmy X-lecie istnienia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że kolejne lata działalności Gimnazjum nr 3 również będą obfitowały w liczne sukcesy, zarówno uczniowskie jak i nauczycielskie, które potwierdzą wysoką pozycję naszego gimnazjum wśród innych szkół wołomińskich.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer