Darmowy podręcznik

Regulamin wypożyczenia podręczników - plik pdf

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA I KORZYSTANIA Z DARMOWEGO PODRĘCZNIKA,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM nr 3 w WOŁOMINIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty;

2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

3. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

4. Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

1.      Gimnazjum nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową lub elektroniczną.

2.      Gimnazjum przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.      Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) podpisują dokument zawierający informację o wypożyczonych przez szkołę podręcznikach, materiałach edukacyjnych i przekazanych materiałach ćwiczeniowych.

4.      Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (materiały edukacyjne) –obłożenie, nie pisanie i nie rysowanie w podręczniku, zabezpieczenie przed wszelkimi uszkodzeniami i zagubieniem.

5.      W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

6.      W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole otrzymuje komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

7.      Podręczniki (materiały edukacyjne, ćwiczeniowe), będą wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Uczniowie przychodzą do biblioteki wraz z wychowawcą – nauczycielem podczas zajęć edukacyjnych.

8.      W ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego, uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym z wychowawcą i zwracają wypożyczone podręczniki (materiały edukacyjne).

9.      W przypadku korzystania przez uczniów z podręcznika w czasie dłuższym lub krótszym niż 1 rok szkolny termin wypożyczenia i zwrotu ustalany jest z pracownikiem biblioteki i nauczycielem przedmiotu

10.   Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu oddawania i wypożyczania podręczników będą zobowiązani do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie

11.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer