Sprawozdanie z pracy Młodzieżowego Klubu Wolontariatu "Na Przekór" w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 r.

Wolontariat ogólnie dzieli się na zadaniowy (stałe zadania, stałe miejsca pracy) oraz akcyjny. Podstawą pracy naszego wolontariatu są stałe miejsca pracy, których aktualnie jest 12, ale włączamy się także w różnorodne akcje (poczynając od szczebla lokalnego do akcji ogólnopolskich). Generalnie podczas działań akcyjnych potrzeba wielu wolontariuszy mogą więc wspierać nas również uczniowie nie będący na co dzień wolontariuszami.

W tym roku szkolnym w październiku podjęło pracę 104 uczniów z Zespołu Szkół nr 3, na I semestr było ich 86. W II semestrze sytuacja uległa zmianie: 94 uczniów.

 • w Liceum Ogólnokształcącym 6 uczniów
 • w Gimnazjum nr 3 59 uczniów, II sem. 30 uczniów
 • w Szkole Podstawowej nr 1 21 uczniów, II sem. 57 uczniów

Najwięcej wolontariuszy rekrutowało się z klas: 3e 12 osób i 8 c – 12 osób.

Wolontariusze pracowali w 12 stałych miejscach :

Z dziećmi:

Przedszkole: nr 2 im. „Pyzy Wędrowniczki”, ul. Polna

Przedszkole nr 5, im. „Kot w butach”, ul. Broniewskiego

Przedszkole nr 6, im. Bajka”, ul. K. Wielkiego 1     

Przedszkole "Kraina Przedszkolaka", ul. Kurkowa,

Przedszkole "Kraina Przedszkolaka", Al. Niepodległości

Przedszkole "Pszczółka Maja", ul. 1-go Maja

Z młodzieżą:

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Lipińska

Oratorium przy Kościele MBCz

Z młodzieżą niepełnosprawną:

Fundacja "Słyszę, Mówię, Czuję"

Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Miła

Z osobami starszymiw domach:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Z osobami starszymi, niepełnosprawnymi:

Ośrodek Dziennego Pobytu "PULMO";

Oprócz w/wym instytucji współpracujemy z:

Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

Zrzeszeniem:Wolność i Niezawisłość" WiN,

Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej,

Mazowieckim Forum Biznesu, Kultury i Nauki,

            Zasadą naszego wolontariatu jest angażowanie jak największej liczby uczniów do czynienia dobra, rozdawania radości i optymizmu. Więc nie tylko wolontariusze, ale i wszyscy uczniowie szkoły mogą zgłaszać się do akcji (jednorazowych lub stałych) organizowanych w Klubie. W akcjach doraźnych (szczególnie zbiórkach żywności) uczestniczyło wspólnie z wolontariuszami ok. 150 uczniów.

W tym semestrze  działań takich było wiele:

 1. Dwukrotnie braliśmy udział w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (4 sklepy).
 2. 40 uczniów wspólnie z opiekunem wzięło udział w miejskich obchodach Stulecia Niepodległej (śpiewanie hymnu).
 3. Włączyliśmy się w akcję sprzątania grobów na miejscowym cmentarzu (OPS).
 4. Byliśmy obecni i pomocni  podczas Balu Seniora (OPS).
 5. Pomagaliśmy w obsłudze konferencji: „Realizacja Niebieskiej Karty – Zespół Interdyscyplinarny d/s Przemocy w Rodzinie".
 6. Pomagaliśmy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w organizacji Śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców.
 7. "Wszystkie Kolory Świata" - szycie i aukcja lalek. Dochód (1160 zł ) przekazany UNICEF na szczepionki dla dzieci w Krajach Trzeciego Świata. Otrzymaliśmy tytuł: " „Społecznie odpowiedzialnej placówki”. Dla nas jest to świadectwo dojrzałości i świadomości naszych uczniów, którzy patrzą dalej i dostrzegają więcej, niż czubek własnego nosa.
 8. Włączyliśmy się w akcję "Kreatywne soboty" prowadzoną przez market Leroy Merlin.
 9. Niezmiennie zbieramy korki dla Jasia Muzyczaka, w ramach akcji "Wkręć się w pomaganie". W tym roku oddaliśmy ok. 300 kg korków.
 10. Jak co roku zorganizowaliśmy „Dzień na TAK" - ogólnoszkolne p/działanie wagarom.
 11. Po raz trzeci pomagaliśmy podczas „Marszu dla Życia i Rodziny”.
 12. Zaangażowani byliśmy podczas trzech pikników: w Zespole Szkół Specjalnych; w Przedszkolu nr 6 "Bajka"; w parafii MBCz.

Najbardziej aktywni i wytrwali  wolontariusze otrzymali pamiątkowe statuetki, pozostali pisemne podziękowania.

Wszystkie zadania zaplanowane do pracy zostały przez wolontariuszy zrealizowane, a cele osiągnięte. Zamykamy ten trudny rok szkolny z satysfakcją z dobrze wykonanej pracy i nadzieją, że MKW "Na Przekór" będzie kontynuował swoją misję.

opiekun

Maria Wytrykowska

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer