O mnie

Pedagog szkolny i pedagog rodzinny: mgr Maria Wytrykowska

Zapraszam rodziców:

Poniedziałek w godz. 09:00 – 14:00

Wtorek w godz. 09:00 – 14:00 (dyżur dla rodziców 12:00 – 14:00)

Środa w godz. 09:00 – 12:00

Czwartek w godz. 13:00 – 18:00

Piątek w godz. 09:00 – 13:00

Zadania pedagoga szkolnego obejmują:

● organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin (kierowanie do specjalistów, dostosowywanie programu nauki do indywidualnych możliwości ucznia, zajęcia wyrównawcze);
● wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się (indywidualna praca z uczniem, stały kontakt z rodzicami, respektowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej);
● szeroko zakrojoną współpracę z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, parafia, świetlice terapeutyczne);
● pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów (opracowanie i analiza kwestionariuszy dla rodziców klas pierwszych, konsultacje z psychologiem szkolnym, prowadzenie zajęć integracyjnych);
● rozpoznawanie środowiska rodzinnego, pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji (prowadzenie indywidualnych teczek ucznia, wypożyczenia podręczników, zwolnienia z niektórych opłat, stypendia socjalne, obiady bezpłatne, pomoc rzeczowa, pomoc świąteczna);
● analizowanie i niwelowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
● działania w zakresie doradztwa zawodowego (zajęcia w klasach trzecich);
● rozwiązywanie konfliktów, sporów, nieporozumień (w przypadku naruszenia regulaminu szkoły lub prawa; współpraca z policją, sądem);
● czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego (prowadzenie ewidencji uczniów wagarujących, ścisła współpraca z rodzicami, powiadamianie szkolnych władz i instytucji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów, (gdy uczeń opuści ponad 50% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia szkoła ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w stosunku do rodziców).

Dossier

Od 29 lat pracuję w tej samej szkole. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam przygotowanie do nauczania wiedzy o społeczeństwie (studia podyplomowe na UW), zdobyłam uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, zajęć doradztwa zawodowego i zajęć integracyjnych.

Spełniam się również w pracy społecznej. Pracowałam w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od kilkunastu lat jestem społecznym kuratorem sądowym dla dorosłych. Czwartą kadencję jestem członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

Od 2000 r. prowadzę szkolny wolontariat, w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie. Dwukrotnie wolontariusze z naszego gimnazjum byli laureatami Ogólnopolskiego Konkursu 8 Wspaniałych a w 2016 r. nasz Klub "Na Przekór" został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Poszukiwany - Poszukiwana" na najlepszą grupę wolontariacką, a ja otrzymałam tytuł honorowy "Doktor Aktywności Młodych".

Za osiągnięcia w pracy wychowawczej i działania na rzecz środowiska lokalnego w 2010 r. otrzymałam nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w 2012 r. nagrodę Ministra Edukacji.

Moja praca opiera się na bezpośrednim kontakcie z uczniem; on jest moim głównym partnerem. Ale nie byłaby ona pełna bez kontaktów i współpracy z rodzicami.

"Pedagog w szkole jest jak rodzic w domu; wychowuje mądrze i z miłością, jest przyjacielski, ale konsekwentny, pomaga lub podtrzymuje na duchu w trudnych chwilach, wskazuje drogę, gdy dziecko zbłądzi, chwali nawet za drobne sukcesy, karci - jeżeli zasłużyło. Autorytet buduje na zaufaniu i dobrych relacjach z wychowankami”.

"Ufam, że jestem takim pedagogiem. Kocham pracę z młodzieżą; zarówno z tą trudną, jak i uzdolnioną, stanowi ona sens mojego życia".

Dla uczniów zawsze otwarte są drzwi mojego pokoju.

Zatem jeśli źle, samotnie czujesz sie w szkole; nie potrafisz się porozumieć z rówieśnikami; dopadają Cię niepowodzenia; masz problemy rodzinne; znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej - przyjdź, porozmawiamy. Jeśli są sprawy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, sprawy, które Cię przerastają - przychodź, porozmawiamy. 

Jeśli odnosisz sukcesy, dobrze sobie radzisz, chcesz się tym pochwalić, chciałbyś pomagać innym, masz ciekawe pomysły – PRZYJDŹ w każdej chwili. 

A JEŚLI NIE MASZ KONKRETNEGO POWODU WPADNIJ PO PROSTU NA HERBATĘ ;)

Rodziców zachęcam do jak najczęstszych kontaktów – wspólnie zawsze można znaleźć rozwiązanie, nawet najtrudniejszych spraw. Zapraszam też do poczytania comiesięcznych porad, artykułów, felietonów – pisanych z myślą o wsparciu Państwa w jakże trudnej roli bycia rodzicem nastolatka.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer